IMG-0620.jpg

Det er gode fiskemuligheter bare noen minutter ut, og fangsten er ofte stor. Båtene vi leier ut er 15 fot, og har driftssikre motorer

Fiskeslag og tider:
Torsk: Skrei i mars og april. Det fiskes også stor torsk resten av året.
Makrell: Slutten av juli til midten av september.
Storsei: Juli - september.
Hyse, sei, lyr, flyndre, steinbit - hele året.

Jakt: Det er store muligheter for sjøfugljakt og gåsejakt.